Một khách hàng sau khi thử đèn led cos "Zin", pha LED XHP 70 Chip CREE (USA) đã quyết định đầu tư thêm đèn cos.

  • Ngọn đèn dầu Cos "zin"                                                       --> và đây                                               Đèn Fa XHP 70 chip CREE (USA)